scroll top
viết bởi Ms. Ngân
979
0
13-08-2022
Bộ phận CTC thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 08/2022 dành cho các bạn học viên.
Các bài viết mới

416
0
17-05-2022
viết bởi Admin
Ikigai là thuật ngữ được ghép từ “ikiru” (sống) và “kai” (thấy được hy vọng). Ikigai là khái niệm với ý nghĩa là “tìm kiếm mục đích sống của đời bạn” hoặc “tìm ra lý do để bạn thức dậy mỗi sáng”. Đó là “reason to live” của mỗi người. Trong mỗi chúng ta đều có một Ikigai ẩn.
479
0
08-04-2022
viết bởi Admin
418
0
22-03-2022
viết bởi Admin
2275
5
26-08-2021
viết bởi Admin
Đây là một câu chuyện có thật và đang xảy ra trong thực tế, một câu chuyện của riêng một cá nhân nhưng mang chung một mẫu số cho những người đi làm trong những xí nghiệp hay còn gọi là công nhân
853
0
11-08-2021
viết bởi Admin
12799
0
27-07-2021
viết bởi Admin
25354
0
22-06-2021
viết bởi Ms. Ngân lớp XC18 (XC18S+XC18C) & XC19 (XC19S+XC19C)
Bộ phận Oden thông báo khai giảng lớp ODEN XUẤT CẢNH 18 & 19 dành cho các bạn học viên mới trúng tuyển (Dự kiến XC đến hết ~~/2021)
24753
0
14-06-2021
viết bởi Admin
26183
0
27-05-2021
viết bởi Ms. Ngân lớp XC16 (XC16S+XC16C) & XC17 (XC17S+XC17C)
24019
0
28-04-2021
viết bởi Ms. Phương Linh
Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 05/2021 dành cho các bạn học viên.