scroll top
Đặt sách
Bạn tâm đắc với nội dung và muốn đặt sách? Vui lòng chọn sách và để lại thông tin bên dưới, bộ phận Hỗ trợ đặt sách Chuyên mục Tủ sách ODEN sẽ giúp bạn đặt các quyển sách này.
Chủ đề: Kỹ năng sống
Tên sách (nhấn vào tên sách để xem giới thiệu) Số lượng đặt
1. Sống đơn giản cho mình thanh thản
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
2. “Yes or No” - Những quyết định thay đổi cuộc sống
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
3. Nếu Ngày Mai Là Ngày Cuối Cùng
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
4. Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
5. 10 điều khác biệt giữa Kẻ Giàu và Người Nghèo
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
6. Cứ đi rồi sẽ đến
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
7. Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
8. Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Chủ đề: Giáo dục và định hướng
Tên sách (nhấn vào tên sách để xem giới thiệu) Số lượng đặt
1. Nhật Bản đến và yêu
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
2. Totto-chan bên cửa sổ
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
3. Thế Giới Cổ Tích Nhật Bản
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
4. Người Quét Dọn Tâm Hồn
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
5. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
6. Những điều suy nghĩ từ những trang sách
Chọn số lượng đặt
arrow
 • Chọn số lượng đặt
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Thông tin đặt
Sách đặt
Số lượng
Vui lòng nhập nội dung bên dưới Vui lòng chọn số lượng
HỌ TÊN BẠN*
LỚP*
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC*