scroll top
Cảm nhận Oden

25866
1
22-12-2020
viết bởi Admin
Trong mỗi con người chúng ta ai cũng tồn tại trong người 3 nhóm này nhưng phần nào nhiều nhất thì đó tạo nên bản chất của họ.
27380
1
14-08-2020
viết bởi Admin
27908
1
21-07-2020
viết bởi R.Nguyen
“Đường đi dễ dàng chính là đang xuống dốc, mệt mỏi, bởi vì bạn đang lên dốc"
26204
1
20-03-2020
viết bởi R.Nguyen
26205
2
03-01-2020
viết bởi R.Nguyen
27914
0
20-12-2019
viết bởi R.Nguyen
Oden - môn học lạ cái tên, nhưng gần gũi đến mức chúng ta không nhận ra. Khi cuộc sống có ti tỉ lý do vì sao cho những câu chuyện nhỏ nhặt, hay tình huống éo le.. Và rồi chẳng biết giải quyết sao cho hợp lý, thì Oden - chiếc phao cứu sinh, giải quyết tất cả.
28498
4
04-11-2019
viết bởi R.Nguyen
27575
4
24-10-2019
viết bởi Admin
26250
0
27-09-2019
viết bởi R.Nguyen
KAIZEN bản thân, phát triển đất nước là cách thiết thực nhất để chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước