scroll top
Tư liệu Tham khảo
Sodan
viết bởi Admin
2316
0
22-03-2022
相談 (Sodan): nghĩa là thảo luận, là một từ trong cụm từ Horensho(報告連絡相談(ほうこくれんらくそうだん) )được ghi trong 7 tâm thế học viên Kaizen (Kaizen 姿勢七か条). Chủ đề hôm nay ta nói riêng về (sodan) thảo luận.

Đầu tiên chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải thảo luận?

  • Thảo luận để chia sẻ thông tin, kiến thức của mọi người trong nhóm nhằm đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất cho một vấn đề hay phát triển dự án.
  • Thảo luận là bước quan trọng sau khi nhận và xác nhận chỉ thị từ cấp trên.
  • Nhờ việc thảo luận mà ta sẽ thống nhất được ý kiến đưa ra để mọi người hiểu rõ cách làm việc.

Trong trường học cũng như ở chỗ làm thì việc thảo luận luôn luôn cần thiết.

Nên tránh các lỗi này khi đi làm ở Nhật:

  • Tự phán đoán và thực hiện một công việc mới chưa được chỉ dẫn.
  • Biết cách làm chính xác nhưng không hướng dẫn lại các bạn chung nhóm đưa đến việc sản phẩm bị lỗi. Đây là trách nhiệm chung cả nhóm không phải lỗi cá nhân.
  • Phát hiện lỗi nhưng nghĩ là không sao nên không báo cáo và thảo luận cách giải quyết.

Các lỗi thường mắc của các bạn học viên ở trường:

  • Khi nhận được bài tập có yêu cầu chưa rõ ràng, hay có điều thắc mắc không thảo luận với giáo viên mà tự làm theo ý mình.
  • Không biết cách gửi mail cho giáo viên, không nhớ rõ cách vào văn phòng nhưng không chịu hỏi thăm hay thảo luận với các bạn biết rõ.
  • Trường hợp ngày phỏng vấn trùng với lịch học các bạn thường tự nghỉ học không phép thay vì liên lạc với giáo viên xin nghỉ và thảo luận về ngày học bù cũng như các bài kiểm tra cần làm.
Gửi bình luận
Vui lòng nhập nội dung bên dưới
Vui lòng check "Tôi đồng ý với Quy định và Thỏa thuận sử dụng khi bình luận."
HỌ TÊN BẠN*
LỚP
BÌNH LUẬN CỦA BẠN*