scroll top
viết bởi Ms. Long Ngân
28141
0
28-04-2021
Bộ phận Proskills thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 09/2023 dành cho các bạn học viên.
Các bài viết mới

25420
4
25-09-2020
viết bởi Admin
Aizuchi là một phần quan trọng trong giao tiếp của người Nhật, có ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả giao tiếp.
25356
3
10-09-2020
viết bởi Admin
25050
0
29-08-2020
viết bởi Admin
Cuộc đời cũng giống như giải đua xe đạp, cần có niềm tin thể lực cũng như sức chịu đựng để có thể cán đích.
25394
6
26-08-2020
viết bởi Admin
26632
1
14-08-2020
viết bởi Admin
Mỗi sự vật và sự việc đều tồn tại hai mặt song song, và dưới đây là những quan điểm về khó khăn và cơ hội của một số bạn học viên sau khi được tham dự Oden của thầy Hiệu trưởng Lê Long Sơn.
28039
1
31-07-2020
viết bởi Admin lớp Triết học thật dễ
23139
0
30-07-2020
viết bởi Admin
30572
139
29-07-2020
viết bởi Admin
Chớ tin vào số mạng, hãy tin vào chính mình