scroll top
viết bởi Ms. Phương Linh
399
0
28-04-2021
Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 05/2021 dành cho các bạn học viên.
Các bài viết mới

1287
0
27-09-2019
viết bởi R.Nguyen
KAIZEN bản thân, phát triển đất nước là cách thiết thực nhất để chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước
3900
9
24-09-2019
viết bởi luffy lớp Triết học thật dễ
2636
0
20-09-2019
viết bởi luffy
1439
2
19-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Bạn là tương lai của ba năm sau, tôi là người của hiện tại, tôi với bạn tuy hai là một...
1342
1
17-09-2019
viết bởi Admin
3112
92
08-09-2019
viết bởi Admin
Người Việt chúng ta có thực sự như tác giả nói không, và nếu có thì bao nhiêu?
1159
0
06-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1275
2
04-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1645
0
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Cảm giác "lần đầu tiên" được học một điều mới mẽ đối với bạn như thế nào?