scroll top
viết bởi Ms. Ngân
1631
0
13-09-2022
Bộ phận CTC thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 09/2022 dành cho các bạn học viên.
Các bài viết mới

26182
0
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Cảm giác "lần đầu tiên" được học một điều mới mẽ đối với bạn như thế nào?
27375
1
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen lớp Esu 352
27081
2
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
25268
0
22-08-2019
viết bởi R.Nguyen
Nếu đó là… ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, liệu bạn sẽ có cảm giác gì?
25403
3
20-08-2019
viết bởi R.Nguyen
25555
7
15-08-2019
viết bởi R.Nguyen
25520
0
14-08-2019
viết bởi R.Nguyen
Đi Nhật là chuyện Dễ nhưng ai làm nên chuyện khi trở về mới là chuyện Khó
25371
0
08-08-2019
viết bởi Admin
26506
1
08-08-2019
viết bởi R.Nguyen
26145
0
07-08-2019
viết bởi Admin
có một câu nói là "Nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn bất hạnh!" Bạn có đồng tình không? Chưa nói đến việc có tiền, ngoài sỡ hữu tiền ra, bạn còn sỡ hữu những gì trong đời này nữa?