scroll top
Cảm nhận Oden

6
0
14-08-2020
viết bởi Admin
Mỗi sự vật và sự việc đều tồn tại hai mặt song song, và dưới đây là những quan điểm về khó khăn và cơ hội của một số bạn học viên sau khi được tham dự Oden của thầy Hiệu trưởng Lê Long Sơn.
1251
1
21-07-2020
viết bởi R.Nguyen
588
1
20-03-2020
viết bởi R.Nguyen
848
2
03-01-2020
viết bởi R.Nguyen
Tuổi trẻ dám nghĩ dám làm đừng để sau này phải hối hận
1757
0
20-12-2019
viết bởi R.Nguyen
2711
4
04-11-2019
viết bởi R.Nguyen
1745
4
24-10-2019
viết bởi Admin
Mỗi người đều có một khái niệm khác nhau về hạnh phúc, và đây là quan điểm về hạnh phúc của một số bạn học viên khi tham dự buổi Oden của Giám Đốc.
923
0
27-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1097
2
19-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1926
2
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Buổi học Oden không chỉ mang đến những bài học tích cực, những kinh nghiệm sống quý báu mà còn truyền một nguồn năng lượng dồi dào cho chúng em.