scroll top
Thông báo trong tuần

viết bởi Ms. Phương Linh
Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 01+02/2021 dành cho các bạn học viên.
viết bởi Ms. Phương Linh
viết bởi Ms. Ngân lớp XC12 (XC12S-XC12C)
viết bởi Ms. Phương Linh
Bộ phận Oden thông báo lớp ODEN XUẤT CẢNH 11 dành cho các bạn học viên mới trúng tuyển (Dự kiến XC đến T5/2021). Và khai giảng mới lớp ODEN CĂN BẢN E.437+E.438+KS.19 dành cho các bạn học viên.
2418
0
12-10-2020
viết bởi Ms. Ngân
Bộ phận Oden thông báo mở lại lớp ODEN XUẤT CẢNH 07 - 08 dành cho các bạn học viên mới trúng tuyển (Dự kiến XC đến T1/2021). Và khai giảng mới lớp ODEN XUẤT CẢNH 09 - 10 dành cho các bạn học viên mới trúng tuyển (Dự kiến XC đến T5/2021)
viết bởi Ms. Ngân
4393
12
09-09-2020
viết bởi Ms. Ngân
Lịch học Oden Trực tuyến lần 1 dành cho các em học viên trong lớp Oden Chuyên đề (Ms Teams)