scroll top
Tư liệu Tham khảo

44
0
14-06-2021
viết bởi Admin
Chotto (ちょっと) là một trong những từ hữu ích và được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật. Rất có thể bạn đã nghe từ này trước khi được học vì độ ngắn gọn và tính thông dụng của nó.
257
0
20-04-2021
viết bởi Admin
347
0
12-04-2021
viết bởi Admin
295
0
09-03-2021
viết bởi Admin
Toyota có một triết lý với tên gọi Genchi Genbutsu Genjitsu, nó tương đồng với cụm từ "bạn đã tận mắt thấy nó chứ?" và đó cũng chính là lý do vì sao người Nhật chẳng bao giờ có khái niệm "em tưởng".
311
0
25-02-2021
viết bởi Admin
366
0
03-02-2021
viết bởi Admin
411
0
19-01-2021
viết bởi Admin
"Shouganai" (しょうがない) là một từ rất quan trọng trong tiếng Nhật; như là một triết lý, văn hóa và giá trị. Nó có nghĩa là "không thể làm gì để thay đổi được", nếu một cái gì đó ở ngoài tầm kiểm soát thì tốt hơn hết là nhanh chóng chấp nhận nó và tiếp tục sống.
445
0
17-12-2020
viết bởi Admin
503
0
09-12-2020
viết bởi Admin
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa ứng xử của người Nhật theo hoàn cảnh cũng như khái niệm của người Nhật về “người thân và người ngoài”.