scroll top
Tư liệu Tham khảo

1204
1
31-07-2020
viết bởi Admin lớp Triết học thật dễ
Não bộ của con người có 2 chức năng là "Ghi nhớ" và "Tư duy". Cái nào cũng cần, nhưng theo bạn thì năng lực nào quan trọng hơn?
138
0
11-07-2020
viết bởi khoa.luffy lớp Odenteam
640
3
15-12-2019
viết bởi Admin
2016
8
24-09-2019
viết bởi luffy lớp Triết học thật dễ
Socrates là người đặt nền móng cho triết học phương Tây. Sống vào khoảng năm 470 trước công nguyên tại thành bang Aten của Hy Lạp, ông xem cả thành phố là trường học, ông đi khắp và tranh luận với tất cả mọi người để tìm kiếm chân lý.
1502
0
20-09-2019
viết bởi luffy
2527
92
08-09-2019
viết bởi Admin
Người Việt chúng ta có thực sự như tác giả nói không, và nếu có thì bao nhiêu?
840
0
06-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1210
0
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1401
0
07-08-2019
viết bởi Admin
có một câu nói là "Nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn bất hạnh!" Bạn có đồng tình không? Chưa nói đến việc có tiền, ngoài sỡ hữu tiền ra, bạn còn sỡ hữu những gì trong đời này nữa?