scroll top
Thông báo trong tuần
[THÔNG BÁO] Tháng 04. Danh sách tham dự buổi chia sẻ của Thầy Hiệu trưởng
viết bởi Ms. Ngân
6543
0
02-02-2023
Bộ phận Proskills thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 04/2023 dành cho các bạn học viên.

Bộ phận Proskills thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 04/2023 dành cho các bạn học viên.

Cụ thể:

  • 19.04.2023 (Thứ 4) - 13 giờ 00: Đối tượng học viên chuẩn bị XC T05/2023
  • 24.04.2023 (Thứ 2) - 13 giờ 00: Đối tượng học viên chuẩn bị XC T05-06/2023
  • 27.04.2023 (Thứ 5) - 13 giờ 00: Đối tượng học viên mới nhập học E547-548-549-550 & một số bạn học bù
  • 28.04.2023 (Thứ 6) - 13 giờ 00: Đối tượng học viên Kỹ sư

Các bạn học viên chú ý theo dõi THÔNG BÁO và FILE DANH SÁCH ĐÍNH KÈM bên dưới

Và lịch học ở mục LỊCH ODEN CỦA HIỆU TRƯỞNG (góc phải trang website Oden.vn) hoặc đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Các bạn khi được thêm vào lớp Buổi chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trên ứng dụng MS TEAMS vui lòng đọc thông báo của Giáo viên đăng tải.

Gửi bình luận
Vui lòng nhập nội dung bên dưới
Vui lòng check "Tôi đồng ý với Quy định và Thỏa thuận sử dụng khi bình luận."
HỌ TÊN BẠN*
LỚP
BÌNH LUẬN CỦA BẠN*