scroll top
viết bởi admin lớp Triết học thật dễ
111
1
14-10-2019
Não bộ của con người có 2 chức năng là "Ghi nhớ" và "Tư duy". Cái nào cũng cần, nhưng theo bạn thì năng lực nào quan trọng hơn?
Các bài viết mới

168
0
27-05-2019
viết bởi Quang Tường
Sứ mệnh của con người là “tồn tại” là một trong những vấn đề mà Lê Quang Tường đã cảm nhận và chia sẻ sau buổi học Oden của Giám đốc - Hiệu trưởng Lê Long Sơn dành cho các bạn học viên lớp kỹ sư.
121
0
22-05-2019
viết bởi Duy Cường lớp KS14B
158
0
22-05-2019
viết bởi Nguyễn Phương Trinh lớp KS14A
139
0
15-05-2019
viết bởi Thảo Sương lớp TC7
Câu chuyện mà Esuhai muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là một câu chuyện về chủ đề “Tình yêu” và được kể bởi Trần Bích Thảo Sương.
301
0
01-05-2019
viết bởi Thanh Tú lớp KS14