scroll top
Tư liệu Tham khảo

359
0
11-07-2020
viết bởi khoa.luffy lớp Odenteam
Mỗi năm ở Nhật có khoảng 2,5 – 5 triệu người thực hiện các lộ trình đi bộ trong rừng.
805
3
15-12-2019
viết bởi Admin
2747
9
24-09-2019
viết bởi luffy lớp Triết học thật dễ
2141
0
20-09-2019
viết bởi luffy
Giới thiệu với bạn về quyển sách “Happier” của tiến sĩ Ben Shahar- chuyên gia về tâm lý học hành vi, giảng dạy tại trường đại học Harvard, Mỹ. Đọc xong bạn hãy chia sẻ mình thuộc “ô vuông nào của hạnh phúc?” nhé.
2819
92
08-09-2019
viết bởi Admin
998
0
06-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Trời phú cho con người có đôi mắt để làm gì?
1413
0
03-09-2019
viết bởi R.Nguyen
1652
0
07-08-2019
viết bởi Admin
5342
42
24-07-2019
viết bởi Admin
Tấm ảnh trên là một chú cáo được xếp từ giấy (nghệ thuật origami). Bạn thấy sự chi tiết và tỉ mỉ trong hình thức nghệ thuật này như thế nào? Có sự khác nhau giữa tính nghiêm túc, cầu toàn trong công việc và tính đại khái, dễ dãi? Hãy tham khảo infographic này từ trang Từ điển cuộc sống nhé.