scroll top
viết bởi Admin
978
7
20-10-2020
Bạn có thấy từ tiếng Nhật này quen thuộc không? Và qua trò chơi Giải ô chữ tuần này, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về từ 頑張る(がんばる)- Ganbaru này nhé!
Các bài viết mới

757
3
15-12-2019
viết bởi Admin
"Kuuki yomenai!" (空気読めない) trong tiếng Nhật là từ dùng để chỉ tình huống mà một người "không hiểu được bầu không khí"
2855
4
04-11-2019
viết bởi R.Nguyen
1945
4
24-10-2019
viết bởi Admin
1061
0
27-09-2019
viết bởi R.Nguyen
KAIZEN bản thân, phát triển đất nước là cách thiết thực nhất để chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước
2483
9
24-09-2019
viết bởi luffy lớp Triết học thật dễ
1941
0
20-09-2019
viết bởi luffy
1251
2
19-09-2019
viết bởi R.Nguyen
Bạn là tương lai của ba năm sau, tôi là người của hiện tại, tôi với bạn tuy hai là một...
1128
1
17-09-2019
viết bởi Admin
2684
92
08-09-2019
viết bởi Admin
Người Việt chúng ta có thực sự như tác giả nói không, và nếu có thì bao nhiêu?