scroll top
1597
7
15-08-2019
viết bởi R.Nguyen
Một quyển sách rất đáng để đọc vì khi đọc ta có thể nhìn lại chính mình, ứng dụng phương pháp “ Yes or No” để dọn dẹp lai những quyết định sai lầm hay những bồn bề trong cuộc sống và công việc.
1129
2
20-06-2019
viết bởi Admin