scroll top
Thông báo trong tuần
[THAY ĐỔI THỜI GIAN THAM DỰ]-[THÔNG BÁO] Danh sách tham dự buổi chia sẻ của Thầy Hiệu trưởng
viết bởi Ms. Phương Linh
924
0
01-02-2021
Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 01+02/2021 dành cho các bạn học viên.

Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 01+02/2021 dành cho các bạn học viên.

Cụ thể:

  • 27.01.2021 (Thứ 4) - 07 giờ 30: Đối tượng học viên dự kiến xuất cảnh Tháng 02+03+04/2021
  • 29.01.2021 (Thứ 6) - 12 giờ 30: Đối tượng học viên mới nhập học E.436+437+438+HV chi nhánh tháng 11+12/2020

Các bạn học viên chú ý theo dõi THÔNG BÁO bên dưới và FILE DANH SÁCH ĐÍNH KÈM ở mục LỊCH ODEN CỦA HIỆU TRƯỞNG (góc phải trang website Oden.vn) hoặc đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Các bạn khi được thêm vào lớp Oden của Giám đốc trên ứng dụng MS TEAMS vui lòng đọc thông báo của Giáo viên đăng tải.

Tag:
Gửi bình luận
Vui lòng nhập nội dung bên dưới
Vui lòng check "Tôi đồng ý với Quy định và Thỏa thuận sử dụng khi bình luận."
HỌ TÊN BẠN*
LỚP
BÌNH LUẬN CỦA BẠN*