scroll top
Thông báo trong tuần
[Cập nhật ngày 11/11/2020] - [THÔNG BÁO] Danh sách tham dự buổi chia sẻ của Thầy Hiệu trưởng
viết bởi Ms. Phương Linh
2043
0
11-11-2020
Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 11/2020 dành cho các bạn học viên.

Bộ phận Oden thông báo lịch chia sẻ kinh nghiệm từ Thầy Hiệu trưởng trong tháng 11/2020 dành cho các bạn học viên.

Cụ thể:

  • 12.11.2020: Đối tượng học viên dự kiến xuất cảnh Tháng 11+12/2020
  • 16.11.2020: Đối tượng học viên dự kiến xuất cảnh Tháng 12/2020+01/2021
  • 18.11.2020: Đối tượng học viên mới trúng tuyển Tháng 09+10/2020
  • 24.11.2020: Đối tượng học viên chi nhánh Tháng 06+07/2020
  • 26.11.2020: Đối tượng học viên chi nhánh Tháng 09+10/2020

Các bạn học viên chú ý theo dõi THÔNG BÁO bên dưới và FILE DANH SÁCH ĐÍNH KÈM ở mục LỊCH ODEN CỦA HIỆU TRƯỞNG (góc phải trang website Oden.vn) hoặc đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Các bạn khi được thêm vào lớp Oden của Giám đốc trên ứng dụng MS TEAMS vui lòng đọc thông báo của Giáo viên đăng tải.

Tag:
Gửi bình luận
Vui lòng nhập nội dung bên dưới
Vui lòng check "Tôi đồng ý với Quy định và Thỏa thuận sử dụng khi bình luận."
HỌ TÊN BẠN*
LỚP
BÌNH LUẬN CỦA BẠN*